De medezeggenschapsraad op de Beerze

Behartiging van alle belangen

De medezeggenschapraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het team van basisschool de Beerze. Iedere school in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Samengevat heeft de MR verschillende bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast moet de MR met bepaalde documenten en beslissingen instemmen, willen deze geldig zijn. Denk hierbij aan het schoolplan, jaarplan en schoolreglement.

Meepraten en -beslissen

Voor de MR is de input vanuit de achterban heel belangrijk. Als ouder kunt u de vergaderingen van de MR als toehoorder bijwonen. De data en tijdstippen worden via De Stroom bekend gemaakt. De notulen worden gepubliceerd op de website van De Beerze. Wilt u zelf meebeslissen en -praten, dan kunt u zich verkiesbaar stellen wanneer een lid de MR gaat verlaten.

Alle vergaderingen duren van 19:30 tot 21:30 uur en vinden in principe plaats op de locatie van de Beerze in Middelbeers. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de MR? Dan kunt u de leden persoonlijk benaderen of een e-mail sturen naar bee.mr@skobos.nl.

De Beerze is onderdeel van SKOBOS. Vertegenwoordigers vanuit de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen onder SKOBOS-bestuur vormen samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Meer informatie over de rollen en verantwoordelijkheden van de MR vindt u op de website van de PO-raad.

Medezeggenschapsraad

 • BM Brigitte Mensink

  personeel

 • BM Bianca Moelans

  personeel/lid GMR

 • HvdW Henriette van de Wal

  personeel

 • SM Simone Moors

  personeel

 • mr de beerze Piet Blankers

  MR-lid (voorzitter)

 • Inge van den Broek

  MR-lid

 • mr de beerze Wendy van Hoof

  MR-lid

 • Nienke Nienke van Kollenburg

  MR-lid

 • gmr de beerze Moniek Bruininx

  GMR-lid

Vergaderdata 2022 - 2023

 • maandag 12 september 2022 
 • maandag 28 november 2022 
 • maandag 13 februari 2023  
 • maandag 27 maart 2023 
 • maandag 15 mei 2023 
 • maandag 10 juli 2023

Alle vergaderingen duren van 19.30 tot 21.30 uur en vinden in principe plaats op de locatie van de Beerze in Middelbeers.