De medezeggenschapsraad op de Beerze

Behartiging van alle belangen

De medezeggenschapraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en het team van de Beerze. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school en moet met bepaalde documenten en beslissingen instemmen willen deze geldig zijn. Denk hierbij aan het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Beide dorpskernen zijn hierin evenredig vertegenwoordigd.

Meepraten en -beslissen

Voor de MR is de input vanuit de achterban heel belangrijk. Als ouder kunt u de vergaderingen van de MR bijwonen, de data en tijdstippen worden via De Stroom bekend gemaakt. Wilt u zelf meebeslissen en -praten, dan kunt u zich verkiesbaar stellen wanneer een lid de MR gaat verlaten. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de MR? Dan kunt u de leden persoonlijk benaderen of e-mailen naar bee.mr@skobos.nl

Medezeggenschapsraad

 • beerze Mr lid Lisette Kemperman

  voorzitter

 • beerze MR Mark Nihot

  penningmeester

 • beerze MR Nicole Nicole Brekelmans

  ouder

 • beerze MR Maartje Maartje van den Hout

  ouder

 • Joke van Ham

  personeel

 • Wim Jansen

  personeel

 • Bianca Moelans

  personeel/lid GMR

 • Henriette van de Wal Henriette van de Wal

  personeel/secretaris

 • beerze MR ouder fake Susan van Lieshout

  lid GMR

Vergaderdata 2017-2018

De laatste MR-vergadering van het schooljaar 2017-2018 is gepland op:

dinsdag 26 juni

van 19.30 tot 21.30 uur.
Alle vergaderingen vinden in principe plaats op de locatie van de Beerze in Middelbeers.