Vakanties en vrije dagen op de Beerze

Even niet op school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les- en vakantieperioden in het schooljaar. We proberen zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen het provinciaal advies wanneer dat kan.

Vakanties en vrije dagen

De vakantie- en vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023: 

start schooljaar:        maandag 5 september 2022

herfstvakantie:          maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie:           maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

carnavalsvakantie:    maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2023

Pasen:                       maandag 10 april 2023

meivakantie:          maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart:              donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

Pinksteren:                maandag 29 mei 2023

laatste schooldag:     vrijdag 14 juli 2023 (‘s middags vrij)

zomervakantie:         maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

Studiedagen

Een paar dagen per jaar heeft het team van de Beerze een studiedag of -middag. Op die dagen zijn de kinderen de hele dag of een middag vrij. Deze dagen worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt via onze nieuwsbrief en staan weergegeven in onze agenda en in de agenda van Social Schools.

Woensdag 5 oktober 2022

Dinsdag 6 december 2022

Woensdag 8 maart 2023

Woensdag 17 mei 2023

Woensdag 28 juni 2023