Vakanties en vrije dagen op de Beerze

Even niet op school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les- en vakantieperioden in het schooljaar. We proberen zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen het provinciaal advies wanneer dat kan.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Studiedag SKOBOS 5 oktober 2018
Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
Studiedag team 6 december 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Carnavalsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
Studiedag team 28 maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019 vanaf 12.00 uur
Tweede paasdag 22 april 2019
Koningsdag 27 april 2019
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Tweede pinksterdag 10 juni 2019
Studiedag team 11 juni 2019
Zomervakantie 5 juli vanaf 12.00 uur t/m 16 augustus 2019

Studiedagen

Een paar dagen per jaar heeft het team van de Beerze een studiedag of -middag. Op die dagen zijn de kinderen de hele dag of een middag vrij. Deze dagen worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt via onze nieuwsbrief ‘De Stroom’ en staan weergegeven in onze agenda.