Vakanties en vrije dagen op de Beerze

Even niet op school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les- en vakantieperioden in het schooljaar. We proberen zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen het provinciaal advies wanneer dat kan.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

De vakantie- en vrije dagen voor het schooljaar 2021-2022: 

start schooljaar:       maandag 6 september 2021

herfstvakantie:         maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie:          maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

carnavalsvakantie:   maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Pasen:                       maandag 18 april 2022

meivakantie:             maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart:              donderdag 26 mei 2022 + vrijdag 27 mei 2022 ook vrij

Pinksteren:               maandag 6 juni 2022

laatste schooldag:    vrijdag 22 juli 2022 (‘s middags vrij)

zomervakantie:         maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

Studiedagen

Een paar dagen per jaar heeft het team van de Beerze een studiedag of -middag. Op die dagen zijn de kinderen de hele dag of een middag vrij. Deze dagen worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt via onze nieuwsbrief ‘De Stroom’ en staan weergegeven in onze agenda.