Vakanties en vrije dagen op de Beerze

Even niet op school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les- en vakantieperioden in het schooljaar. We proberen zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen het provinciaal advies wanneer dat kan.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

De vakantie- en vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021 zijn als volgt verdeeld:

start schooljaar:       maandag 24 augustus 2020

herfstvakantie:         maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2019

Kerstvakantie:           maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

carnavalsvakantie:   maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021

Goede Vrijdag:          vrijdag 2 april 2021 (‘s middags vrij)

Pasen:                        maandag 5 april 2021

Koningsdag:              dinsdag 27 april 2021

meivakantie:             maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren:                maandag 24 mei 2021

laatste schooldag:    vrijdag 23 juli 2021 (‘s middags vrij)

zomervakantie:         maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

Studiedagen

Een paar dagen per jaar heeft het team van de Beerze een studiedag of -middag. Op die dagen zijn de kinderen de hele dag of een middag vrij. Deze dagen worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt via onze nieuwsbrief ‘De Stroom’ en staan weergegeven in onze agenda.