Vakanties en vrije dagen op de Beerze

Even niet op school

Bij het bepalen van het vakantierooster houden we rekening met de andere basisscholen in Oirschot en maken we een evenwichtige verdeling tussen les- en vakantieperioden in het schooljaar. We proberen zoveel mogelijk vakanties gelijk te laten lopen met die van het voortgezet onderwijs en volgen het provinciaal advies wanneer dat kan.

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

Studiedag SKOBOS 22 september 2017
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2018
Goede vrijdag 30 maart 2018 vanaf 12.00 uur
Tweede paasdag 2 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie 28 april t/m 13 mei 2018
Hemelvaart 10 mei 2018
Tweede pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie 7 juli vanaf 12.00 uur t/m 19 augustus 2018

Studiedagen

Een paar dagen per jaar heeft het team van de Beerze een studiedag of -middag. Op die dagen zijn de kinderen de hele dag of een middag vrij. Deze dagen worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt via onze nieuwsbrief ‘De Stroom’ en staan weergegeven in onze agenda.