De ouderraad op de Beerze

Onderwijs maak je samen

De ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die de school ondersteunt bij vele activiteiten zoals de sinterklaasviering, carnaval, het controleren op hoofdluis, het brigadieren en het schoolkamp. De ouderraad vergadert één keer in de twee maanden en overlegt met een vertegenwoordiger van de school.

Eén keer per jaar is er een ledenvergadering waarin de ouderraad vertelt over de activiteiten die zij heeft ondernomen en belangrijke informatie geeft aan ouders. Tijdens die vergadering kunnen ook nieuwe leden worden gekozen. De ouderraad koppelt deze vergadering aan een thema (denk aan ‘pesten’ of ‘het gebruik van sociale media’) en nodigt alle ouders en teamleden uit.

Wilt u meer informatie over de ouderraad, ouderhulp of de ouderbijdrage? Neem contact op met één van de leden.

Ouderraad

 • Chantal De Bie-Kroeze

  voorzitter

 • beerze OR lid Judith Schilders

  secretaris

 • beerze ORlid Annette Tenbült – van Kuringen

  penningmeester

 • beerze OR lid Angelique Smolders

  penningmeester

 • Inge van der Heijden

  lid OR

 • beerze OR lid Annemiek Hendriks

  lid OR

 • beerze OR lid Helma van Ham

  lid OR

 • beerze OR lid Miriam de Koning

  lid OR

 • beerze OR lid Yvonne van de Vuurst-de Vries

  lid OR

 • Katrien Riemersma

  lid OR

 • Doi van Gerven

  lid OR

 • Anita van Bavel

  lid OR

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt ieder jaar aan ouders een bijdrage om naast het normale onderwijsprogramma extra activiteiten te kunnen organiseren. Deze bijdrage is vrijwillig. De ouderraad werkt met een vast bedrag als bijdrage. 
Voor dit schooljaar is deze vastgesteld op € 13,- per kind. 

 

Vergaderdata:

De jaarplanning van de vergaderdata is als volgt:

- dinsdag 17 april

- dinsdag 12 juni

De vergaderingen van de OR vinden telkens plaats op locatie Middelbeers en starten om 20.00 uur. 

De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom.