De ouderraad op de Beerze

Onderwijs maak je samen

De ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die de school ondersteunt bij vele activiteiten zoals de sinterklaasviering, carnaval, het controleren op hoofdluis, het brigadieren en het schoolkamp. De ouderraad vergadert één keer in de twee maanden en overlegt met een vertegenwoordiger van de school.

Eén keer per jaar is er een ledenvergadering waarin de ouderraad vertelt over de activiteiten die zij heeft ondernomen en belangrijke informatie geeft aan ouders. Tijdens die vergadering kunnen ook nieuwe leden worden gekozen. De ouderraad koppelt deze vergadering aan een thema (denk aan ‘pesten’ of ‘het gebruik van sociale media’) en nodigt alle ouders en teamleden uit.

Wilt u meer informatie over de ouderraad, ouderhulp of de ouderbijdrage? Neem contact op met één van de leden.

Ouderraad

 • Doi van Gerven

  voorzitter

 • Maartje Senders

  secretaris

 • Karin van de Kerkhof

  penningmeester

 • Anita van Bavel

  lid OR

 • Inge van der Heijden

  lid OR

 • Katrien Riemersma

  lid OR

 • Merian Lathouwers

  lid OR

 • Marion Oosterbosch

  lid OR

 • Diewerke Straver

  lid OR

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt ieder jaar aan ouders een bijdrage om naast het normale onderwijsprogramma extra activiteiten te kunnen organiseren. Deze bijdrage is vrijwillig. De ouderraad werkt met een vast bedrag als bijdrage. Voor dit schooljaar is dit vastgesteld op € 13,- per kind.

Vergaderdata


De vergaderingen van de OR vinden telkens plaats op locatie Middelbeers en starten om 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom. 

De eerstvolgende vergaderdatum van de ouderraad is gepland op dinsdag 23 februari 2021.