De oudercommissie op de Beerze

Onderwijs maak je samen

De oudercommissie is een uit en door ouders gekozen groep die de school ondersteunt bij vele activiteiten zoals de sinterklaasviering, carnaval, het controleren op hoofdluis, het brigadieren en het schoolkamp. De oudercommissie vergadert één keer in de twee maanden en overlegt met een vertegenwoordiger van de school.
Wilt u meer informatie over de oudercommissie, ouderhulp of de ouderbijdrage? Neem contact op met één van de leden.

Oudercommissie

 • OR Karin van Kerkhof

  voorzitter

 • Maartje Senders

  secretaris

 • Marieke Wouters

  lid OR

 • Merian Lathouwers

  lid OR

 • Marion Oosterbosch

  lid OR

 • Diewerke Straver

  lid OR

Ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen ouders een "open" vrijwillige bijdrage doen, waarbij ouders zelf het bedrag van hun vrijwillige ouderbijdrage bepalen, waarbij dat ook € 0,- mag zijn. De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals het woord vrijwillig aanduidt, niet verplicht. Het betreft altijd een geheel vrijwillige ouderbijdrage, welke geïnd wordt middels een jaarlijkse oproep in een nieuwsbericht van de school.

De vrijwillige ouderbijdrage was voorheen € 13,- per kind per schooljaar. De bijdrage voor groep 8 was hoger (€ 63,-), vanwege het groep 8-kamp.

Wij sluiten geen kinderen uit van extra activiteiten die de school aanbiedt, als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Op bs De Beerze telt iedereen mee!

Vergaderdata

De vergaderingen van de OC vinden telkens plaats op locatie Middelbeers en starten om 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom. 

Data schooljaar 2022-2023:

 • Dinsdag 13 september 2022
 • Dinsdag 29 november 2022
 • Dinsdag 7 februari 2023
 • Dinsdag 18 april 2023
 • Dinsdag 27 juni 2023