De oudercommissie op de Beerze

Onderwijs maak je samen

Wat is Sint zonder zijn pieten? Wat is kerst zonder een sfeervolle kerststal? Wat is Pasen zonder eieren? Wat is de verkeersveiligheidsdag zonder vele vrijwilligers met groot transport? Wat is een schoolfoto zonder fotograaf? Wat is veiligheid zonder brigadiers? En wat is Carnaval zonder feestje? De oudercommissie weet het antwoord: niets! 

Om die reden doen zij er alles aan de activiteiten op school zo betekenisvol voor de kinderen te maken! En dat doen zij niet alleen; dit alles gebeurt in samenwerking met de activiteitencommissie van de school. Een prachtige samenwerking met als doel de kinderen, naast het onderwijs, ook te plezieren met verschillende activiteiten door het jaar heen! Geweldig toch?

Hoe gaat dat precies in zijn werk?
5 keer per jaar komt de oudercommissie bij elkaar en worden de activiteiten van de afgelopen periode geëevalueerd en worden de nieuwe activiteiten besproken. Nadat de activiteiten verdeeld zijn, vindt er een overleg plaats met een vertegenwoordiger van de activiteitencommissie. De wensen vanuit de school worden geïnventariseerd, de taken worden verdeeld en tussentijds vindt er steeds afstemming plaats. Tijdens de activiteit zijn er altijd afgevaardigden vanuit de oudercommissie aanwezig om alles mee in goede banen te leiden. 

Lijkt het jou ook leuk om een steentje bij te dragen aan deze waardevolle activiteiten voor onze kinderen, neem dan zeker contact op met één van de leden!

Oudercommissie

 • OR Karin van Kerkhof

  voorzitter oudercommissie

 • Maartje Senders

  secretaris oudercommissie

 • Marieke Wouters Marieke Wouters

  lid oudercommissie

 • Merian Lathouwers

  lid oudercommissie & coördinator brigadiers

 • Marion Oosterbosch

  lid oudercommissie

 • Diewerke Straver Diewerke Straver

  lid oudercommissie

 • Carlijn van Oirschot Carlijn van Oirschot

  lid oudercommissie

Ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2022-2023 mogen ouders een "open" vrijwillige bijdrage doen, waarbij ouders zelf het bedrag van hun vrijwillige ouderbijdrage bepalen, waarbij dat ook € 0,- mag zijn. De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals het woord vrijwillig aanduidt, niet verplicht. Het betreft altijd een geheel vrijwillige ouderbijdrage, welke geïnd wordt middels een jaarlijkse oproep in een nieuwsbericht van de school.

De vrijwillige ouderbijdrage was voorheen € 13,- per kind per schooljaar. De bijdrage voor groep 8 was hoger (€ 63,-), vanwege het groep 8-kamp.

Wij sluiten geen kinderen uit van extra activiteiten die de school aanbiedt, als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Op bs De Beerze telt iedereen mee!

Vergaderdata

De vergaderingen van de OC vinden telkens plaats op locatie Middelbeers en starten om 20.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom. 

Data schooljaar 2022-2023:

 • Dinsdag 13 september 2022
 • Dinsdag 29 november 2022
 • Dinsdag 7 februari 2023
 • Dinsdag 18 april 2023
 • Dinsdag 27 juni 2023