De leerlingenraad op de Beerze

Invloed op het eigen onderwijs

De betrokkenheid en input van onze leerlingen vinden we belangrijk, daarom hebben we op beide locaties ook een leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. Na presentaties en stemrondes kiezen de leerlingen wie er in de raad mag. De leerlingen geven aan welke problemen er worden ervaren in de klassen en brengen goede ideeën vanuit de klas in. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar over de onderwerpen die ze zelf aandragen.

Leden van de Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door een afgevaardigde per klas van groep 6 t/m 8. Deze worden aan het begin van het schooljaar gekozen.

Vanuit locatie Oostelbeers hebben de volgende leerlingen zitting in de raad:
groep 6: Seppe Brekelmans
groep 6: Anne Riemersma

Vanuit locatie Middelbeers hebben de volgende leerlingen zitting in de raad:
groep 6: Teun Harbers
groep6-7: Amy Ripson
groep6-7: Romy van Loon
groep7: Megan van 't Veer
groep8A: Jens Driedijk
groep 8B: Luna Peijs