De leerlingenraad op de Beerze

Invloed op het eigen onderwijs

De betrokkenheid en input van onze leerlingen vinden we belangrijk, daarom hebben we op beide locaties ook een leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. Na presentaties en stemrondes kiezen de leerlingen wie er in de raad mag. De leerlingen geven aan welke problemen er worden ervaren in de klassen en brengen goede ideeën vanuit de klas in. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar over de onderwerpen die ze zelf aandragen.

Leden van de Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit de volgende kinderen: 

locatie Middelbeers

groep 6 Dylan Wichman 

groep 6/7 Faye Ripson 

groep 7Janne Buijlinckx 

groep 8A Milan Smolders 

groep 8B Luuk Reijrink 

(vergaderdata op dinsdag:   4 juni) 

locatie Oostelbeers

groep 6/7 Elsa Brekelmans 

groep 6/Merel Brekelmans 

(vergaderdata op donderdag:   6 juni)