De leerlingenraad op de Beerze

Invloed op het eigen onderwijs

De betrokkenheid en input van onze leerlingen vinden we belangrijk, daarom hebben we op beide locaties ook een leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. Na presentaties en stemrondes kiezen de leerlingen wie er in de raad mag. De leerlingen geven aan welke problemen er worden ervaren in de klassen en brengen goede ideeën vanuit de klas in. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar over de onderwerpen die ze zelf aandragen.

Leden van de Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door een afgevaardigde per klas van groep 6 t/m 8. Deze worden aan het begin van het schooljaar gekozen.

Vergaderdata

In het schooljaar 2021-2022 vergaderen de leerlingen van de leerlingenraad op de volgende momenten: 

Middelbeers:

maandag 11 oktober 2021

maandag 20 december 2021

maandag 21 februari 2022

maandag 11 april 2022

maandag 20 juni 2022

 

Oostelbeers:

donderdag 14 oktober 2021

dinsdag 21 december 2021

dinsdag 22 februari 2022

dinsdag 12 april 2022

dinsdag 21 juni 2022

Notulen leerlingenraad: