De leerlingenraad op de Beerze

Invloed op het eigen onderwijs

De betrokkenheid en input van onze leerlingen vinden we belangrijk, daarom hebben we op beide locaties ook een leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. Na presentaties en stemrondes kiezen de leerlingen wie er in de raad mag. De leerlingen geven aan welke problemen er worden ervaren in de klassen en brengen goede ideeën vanuit de klas in. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar over de onderwerpen die ze zelf aandragen.

Leden van de Leerlingenraad Oostelbeers

Leerlingenraad locatie Oostelbeers

Bij de start van het nieuwe schooljaar worden er uit alle groepen 6 t/m 8 leerlingen gevraagd om zitting te nemen in de Leerlingenraad. Als hun namen bekend zijn worden ze hier gepubliceerd. 

 

Leden van de Leerlingenraad Middelbeers

Beerze LR Middelbeers

 

Notulen leerlingenraad:


Alle vergaderingen voor dit schooljaar zijn geweest.

We bedanken alle kinderen van de Leerlingenraad voor hun inzet gedurende dit schooljaar.