Vertrouwenspersonen en klachtenregeling bij de Beerze

Voor als het nodig is

Heeft u een vraag, kritische opmerking of klacht, dan kunt u daarvoor natuurlijk terecht bij de leerkracht. Heeft dat niet het gewenste effect, dan kunt u contact opnemen met onze directeur: Dana Wellens. U kunt haar ook direct benaderen wanneer het gaat over de organisatie van de school of de inhoud van het onderwijs.

Vertrouwenspersonen en klachtenbehandeling

Zijn de leerkracht en de directeur voor u, vanwege de aard van het onderwerp, niet de juiste personen om mee te praten? Dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen op onze school: Henriette van de Wal (locatie Oostelbeers) en Margreth Sanders (locatie Middelbeers). 

Kinderen, ouders of medewerkers kunnen bij juf Henriette en juf Margreth terecht met (schoolgerelateerde) klachten of problemen. Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Naast een luisterend oor bieden zij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem. Zij geven informatie over mogelijke vervolgstappen, kunnen eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of commissie en begeleiden de verdere procedure op school.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen weten wie de interne vertrouwenspersonen zijn en wat zij voor hen kunnen doen, brengen juf Henriette en juf Margreth jaarlijks een bezoek aan alle klassen. Ze leggen dan uit wat hun taak is en hoe de kinderen hen kunnen bereiken. In groep 1 tot en met 4 doen zij dit aan de hand van een prentenboek, in groep 5 tot en met 8 aan de hand van een praatplaat.

Als er sprake is van pesten op school kunnen kinderen, ouders en medewerkers terecht bij het aanspreekpunt pesten. Op onze school zijn dat dezelfde personen als de interne vertrouwenspersonen.

Coördinator sociale veiligheid

Naast de vertrouwenspersonen hebben we op de Beerze ook een coördinator sociale veiligheid. Dat is Margreth Sanders. De coördinator ziet erop toe dat het protocol sociale veiligheid gevolgd wordt. Meer hierover kunt u lezen onder Veiligheid.