Veiligheid op de Beerze

In en om de school

Alleen in een veilige leeromgeving kan een kind zich op de beste manier ontplooien en het meeste bereiken. Daarom werken we hier bij de Beerze elke dag aan. Een specifiek voorbeeld daarvan is onze verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft bij ons continu de aandacht. Omdat we de loop- en fietsroutes voor onze locaties willen verbeteren, zijn de Ouderraad, de school en buurtbeheer regelmatig in overleg met de gemeente en de provincie. Erg blij zijn we met onze verkeersbrigadiers die de kinderen helpen oversteken. Als ouder kunt u bijdragen aan een veilige verkeerssituatie door de aanwijzingen van de brigadiers op te volgen, leerlingen het goede voorbeeld te geven en de kinderen te helpen oversteken.

‘De verkeerssituaties rondom onze locaties zijn niet eenvoudig, maar samen met ouders kunnen we ze wel veilig maken’

De Westelbeerse schoolbus

Om de leerlingen vanuit Westelbeers veilig en op tijd op school te krijgen worden zij gebracht met een schoolbus die eigendom is van de Stichting Westelbeerse Autobus Onderneming. Ieder jaar doneren de Westelbeerse Pinksterfeesten hun opbrengst aan deze stichting om de schoolbus te kunnen blijven financieren. Het is die maatschappelijke betrokkenheid die je vooruit helpt, letterlijk. En dat geven we ook graag onze leerlingen mee.