De bovenschoolse Plusklas van de Beerze

Voor die extra uitdaging

Op iedere school zitten kinderen die in de reguliere klas niet voldoende tot hun recht komen of moeilijk aansluiting vinden. Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie bijvoorbeeld, maar ook kinderen met een bijzonder groot denkvermogen, een eigen manier van denken of een bijzondere houding of belangstelling ten opzichte van leren. Bij SKOBOS, de stichting waaronder ook de Beerze valt, vinden we het belangrijk dat deze kinderen uitgedaagd worden op hun eigen, unieke niveau. Voor hen is er daarom de bovenschoolse Plusklus.

De Plusklas: leren zoals dat bij jou past

Vanuit alle scholen in Oirschot die onder SKOBOS vallen komen er twee keer per week leerlingen bij elkaar in een klas op basisschool de Plataan. Het lokaal is de thuisbasis van de Plusklas, een groep die gekenmerkt wordt door uiteenlopende begaafdheden en leeftijden. Hier doen de leerlingen mee aan bijzondere lesactiviteiten die ervoor zorgen dat ook zij voldoende worden uitgedaagd zich te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over de bovenschoolse Plusklas? Neem dan een kijkje op de website van SKOBOS.