Ondersteuning op de Beerze

Geven wat nodig is

‘Jij telt mee!’. Deze uitspraak vat onze schoolvisie en onze visie op ondersteuning samen. Ondersteuning betekent voor ons datgene bieden wat leerlingen nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de leerkracht. De intern begeleider op onze school ondersteunt de leerkracht door deze te coachen. Ook voert de intern begeleider diagnostische gesprekken, neemt toetsen af en vraagt indien nodig een arrangement voor extra ondersteuning aan.

Mogelijkheden en grenzen

Bij de Beerze streven we ernaar iedere leerling de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft. Om te voldoen aan de hulpvraag richten we ons in onze zorgaanpak op signalering, afstemming van ondersteuning en professionalisering van onze leerkrachten. Het komt voor dat een hulpvraag onze basisondersteuning overstijgt. In dat geval is het belangrijk dat we duidelijk onze grenzen en beperkingen aangeven.

‘Voor goede zorg maken we gebruik van interne en externe deskundigheid. En in onze eigen orthotheek hebben we middelen en materialen die we kunnen inzetten bij bijzondere onderwijsbehoeften.’

Passend Onderwijs

De Wet op Passend Onderwijs is er om meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, aan het reguliere onderwijs te laten deelnemen. Passend Onderwijs is de term voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Scholen werken in samenwerkingsverbanden en maken afspraken met elkaar om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Lees meer over Passend Onderwijs op de website van SKOBOS.

Preventieteam

Op ons kindcentrum is er een inloopspreekuur van jeugdverpleegkundigen van GGD Brabant-Zuidoost en jeugdhulpverleners van WIJzer-Oirschot. Het zogeheten preventieteam is op een vast moment in de week op ons kindcentrum aanwezig. Ouders en medewerkers van het kindcentrum kunnen bij twee vaste gezichten terecht met vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid van kinderen van 0 tot 13 jaar.
Of u nu een grote of kleine vraag hebt, of even van gedachten wilt wisselen, loop gerust bij ze binnen.

Overzicht schooljaar 2022-2023

Desirée Scheepens-Driesen

Jeugdverpleegkundige GGD

Jolanda van Gils

Jeugdhulpverlener Team WIJzer

Donderdagbs De Beerze , locatie Middelbeers

8.15-10.30 uur

bs De Beerze, locatie Middelbeers

13.00-16.00 uur

1ste donderdag 
van de maand
Kinderdagverblijf Pimpeloentje

7.30-10.30 uur

bs De Beerze, locatie Oostelbeers

13.00-16.00 uur