Ondersteuning op de Beerze

Geven wat nodig is

‘Jij telt mee!’. Deze uitspraak vat onze schoolvisie en onze visie op ondersteuning samen. Ondersteuning betekent voor ons datgene bieden wat leerlingen nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te doorlopen. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de leerkracht. De intern begeleider op onze school ondersteunt de leerkracht door deze te coachen. Ook voert de intern begeleider diagnostische gesprekken, neemt toetsen af en vraagt indien nodig een arrangement voor extra ondersteuning aan.

Mogelijkheden en grenzen

Bij de Beerze streven we ernaar iedere leerling de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft. Om te voldoen aan de hulpvraag richten we ons in onze zorgaanpak op signalering, afstemming van ondersteuning en professionalisering van onze leerkrachten. Het komt voor dat een hulpvraag onze basisondersteuning overstijgt. In dat geval is het belangrijk dat we duidelijk onze grenzen en beperkingen aangeven.

‘Voor goede zorg maken we gebruik van interne en externe deskundigheid. En in onze eigen orthotheek hebben we middelen en materialen die we kunnen inzetten bij bijzondere onderwijsbehoeften.’

Passend Onderwijs

De Wet op Passend Onderwijs is er om meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, aan het reguliere onderwijs te laten deelnemen. Passend Onderwijs is de term voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Scholen werken in samenwerkingsverbanden en maken afspraken met elkaar om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Lees meer over Passend Onderwijs op de website van SKOBOS.

Groeidocument

Wanneer er direct of in de nabije toekomst extra ondersteuning nodig is kunnen we een ondersteuningsarrangement aanvragen. Dat doen we met behulp van het groeidocument van een leerling. Dit document bevat informatie over de leerling (thuis- en schoolsituatie), de ondersteuningsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief.

Team Wijzer

In Oirschot is een team opgezet dat bewoners van de gemeente begeleidt naar de juiste hulp en ondersteuning. Dat team heet ‘Team Wijzer’. Het team is gevestigd in Sociaal Cultureel Centrum de Enck en bestaat uit professionals die samen met inwoners kijken naar een passend ondersteunings- of hulpaanbod. Onze maatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige van onze school maken deel uit van Team Wijzer. Ouders kunnen bij Team Wijzer terecht met vragen over gezondheid en opvoeding.

Meer informatie over Team Wijzer en de veranderingen in de zorg op gemeentelijk niveau vindt u hier.