Missie en visie van de Beerze

Jij telt mee!

Onze missie

Ieder kind verdient een veilige leeromgeving. Alleen in een veilige leeromgeving kan een kind zich op de beste manier ontplooien en het meeste bereiken. In een prettige, open omgeving kunnen leerlingen eigen talenten ontdekken, zelfstandig leren functioneren en samen met en van anderen leren.

‘Elk kind wil leren. Het is belangrijk dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn of haar eigen mogelijkheden.’

beerze missie en visie
beerze missie en visie

Onze visie

Om die leeromgeving te creëren waarin iedere leerling, ongeacht zijn of haar bagage, zich kan ontwikkelen, steken we bij de Beerze in op:

  • Drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. Deze drie basisbehoeften koppelen we aan drie belangrijke onderdelen van het pedagogisch en didactisch handelen: interactie in de klas, instructie
    en klassenmanagement.
  • Diversiteit: leerlingen hebben verschillende talenten en onderwijsbehoeften. We houden daar rekening mee door de leerlingen de kans te bieden om in eigen tempo en volgens hun eigen leerroute te werken.
  • Samen en zelfstandig leren: door de leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven bij taken leren ze zelfstandig werken. Door coöperatieve werkvormen te gebruiken leren kinderen van en met elkaar.

We richten ons onderwijs zo in dat ieder kind zijn of haar plekje vindt op onze school. Met ons team zorgen we ervoor dat elke leerling na groep 8 goed voorbereid en met vertrouwen naar het voortgezet onderwijs gaat.