Vanaf schooljaar 2020-2021 verandering schooltijd op woensdag

maandag