Nieuws van de Beerze

Weten wat en wie er speelt?

SAVE THE DATE!

Maandag

Op maandagavond 13 juni organiseren Samenwijs en De Beerze een klankbordavond voor alle ouders van opvang en de school. lees verder »

Leerkrachten gezocht!

Donderdag

Wij zijn per 1 september 2022 op zoek naar een leerkracht (wtf 1,0) en een vakleerkracht bewegingsonderwijs (wtf 0,6). lees verder »

Pelgrimstocht groep 8

Woensdag

Groep 8 is op pelgrimstocht gegaan. Hierover staat een artikel in het ED! lees verder »

Koningsspelen 2022

Donderdag

Koningsspelen 2022 lees verder »

Ontdekken en onderzoeken

Dinsdag

De omgeving biedt kinderen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn, welke mogelijkheden ze in zich hebben en wat ze willen bereiken. lees verder »

Talentontwikkeling

Dinsdag

Op onze school staat talentontwikkeling centraal. Dat kunnen talenten zijn op zowel het cognitieve als het sociale of creatieve vlak. lees verder »

Belevingswereld

Dinsdag

De saamhorigheid onder kinderen en leerkrachten is groot op De Beerze. Samen creëren we een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. lees verder »

Maak kennis met basisschool de Beerze

Maandag

Op basisschool de Beerze werken we op twee locaties, maar voelen we ons één. Voor de kinderopvang werken we samen met Samenwijs opvang. lees verder »

Bezoek ons op de online banenmarkt van Hogeschool De Kempel

Maandag

Hogeschool de Kempel organiseert woensdag 23 februari een online banenmarkt. Ben jij 3e of 4e jaars student? lees verder »

Vacature zij-instromer

Dinsdag

Deze vacature is inmiddels ingevuld. lees verder »

nieuwe medewerker combifunctie onderwijsassistent/BSO-specialist

Zondag

Deze week is bij ons een nieuwe medewerker gestart: Lieselot Verweij. lees verder »

Vacature leerkracht groep 1-2 (wtf 0,6)

Donderdag

Wij zijn per 10 januari 2022 op zoek naar een leerkracht voor groep 1-2 (wtf 0,6).
- Deze vacature is inmiddels ingevuld! - lees verder »

Standpunt SKOBOS inzake ontwikkeling bs De Beerze naar kindcentrum

Donderdag

Op dinsdag 28 september 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Oirschot ingestemd met de realisatie van een integraal kindcentrum op locatie De Klep in Middelbeers. Na het raadsbesluit is SKOBOS in gesprek gegaan met het team en de MR van basisschool De Beerze, met de gemeente en andere betrokkenen om in goed overleg, met draagkracht en draagvlak de tussentijdse weg naar de opening van het IKC op De Klep te bewandelen. lees verder »

Vacature combinatiefunctie onderwijsassistent en BSO-specialist (24 uur)

Maandag

Wij zijn op zoek naar een professional die in de ochtenden als onderwijsassistent de leerkrachten ondersteunt in de klassen van basisschool De Beerze en in de middagen aan het werk is bij de buitenschoolse opvang van Samenwijs Middelbeers.  lees verder »

Vacature onderwijassistent (wtf 0,6)

Donderdag

Ben jij op zoek naar een nieuwe werkplek met toffe collega's? Het team van basisschool de Beerze verwelkomt je graag! lees verder »

Raad stemt in met bouw integraal kindcentrum in de Beerzen!

Maandag

Wij zijn heel blij!😀 Afgelopen dinsdag heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Oirschot ingestemd met de bouw van een integraal kindcentrum op sportpark De Klep. lees verder »

Raadsvoorstel IKC de Klep

Maandag

Wij (SKOBOS, het team van basisschool de Beerze en Samenwijs opvang) zijn blij te kunnen vertellen dat de burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot een raadsvoorstel hebben gedaan om in te stemmen met de realisatie van een integraal kindcentrum op sportpark de Klep. lees verder »

Dana Wellens nieuwe directeur de Beerze

Donderdag

Basisschool De Beerze heeft per 1 juli 2021 een nieuwe directeur: Dana Wellens. Henri Kempenaars gaat met prepensioen, na een loopbaan van bijna 42 jaar in het primair onderwijs. In de maand juli is er tijdelijk sprake van een tweehoofdige directie op De Beerze, zodat de schoolleiding zorgvuldig overgedragen kan worden. lees verder »

Extra hulp voor de klas

Dinsdag

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs omdat het coronavirus voor grote uitdagingen zorgt. De subsidieregeling ‘Extra hulp voor de klas’ is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs in deze lastige tijd zo goed mogelijk te kunnen waarmaken. lees verder »

'Ouders, kinderen, wij: iedereen blij!'

Donderdag

Door de heropening van de buitenschoolse opvang kunnen we met BSO Bikkel weer verder werken aan het samengevoel. Daar worden wij blij van! lees verder »

Informatiebijeenkomst ouders/verzorgers BS de Beerze

Donderdag

Donderdag 28 januari vindt een online informatieavond plaats voor ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool de Beerze. Tijdens deze avond geven wij een toelichting op het voorgenomen besluit om het onderwijs in de Beerzen per 1 augustus 2022 alleen nog op locatie Middelbeers aan te bieden. lees verder »

Kindcentrumontwikkeling doe je samen!

Maandag

SKOBOS, Korein en Samenwijs gaan verder met de ontwikkeling van kindcentra in de gemeente Oirschot. Vanuit een gezamenlijke visie en aanpak bieden zij een doorlopend en uitdagend ontwikkelaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De drie partners hebben hun ambitie, doelen en richting vastgelegd in een visiedocument, dat zij maandag 29 juni ondertekend hebben. lees verder »

Nieuwe PR-film SKOBOS

Maandag

Afgelopen donderdag namen wij met een mini-symposium in Theater De Enck afscheid van onze bestuursvoorzitter Frans Bruinsma. Ter ere van zijn vertrek hebben wij een nieuwe pr-film gemaakt, die we die middag voor het eerst lieten zien. lees verder »

Op termijn mogelijk toch IKC op De Klep

Donderdag

De gemeenteraad van Oirschot vergaderde afgelopen dinsdagavond over de begroting voor de jaren 2020 en verder. Eén van de onderwerpen was het integraal kindcemtrum op Sportpark De Klep in Middelbeers. In principe ziet iedereen het plan van een IKC op De Klep wel zitten, maar door financiële beperkingen leek het op de lange baan geschoven te worden. lees verder »

SKOBOS Grensverleggend Groeien

Missie en visie SKOBOS

Donderdag

In 2018 heeft SKOBOS opnieuw een missie- en visietraject doorlopen. Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor SKOBOS staat, wat onze identiteit en waarden zijn. Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van de organisatie. Het geeft aan waarvoor SKOBOS gaat, welke richting we op willen gaan. lees verder »

Intentieovereenkomst integraal kindcentrum sportpark De Klep

Dinsdag

We zijn weer een stap dichter bij de realisatie van een kindcentrum op sportpark De Klep in Middelbeers! Op maandagmiddag 8 januari 2018 tekenden vertegenwoordigers van SKOBOS, Samenwijs Opvang, voelbalvereniging Beerse Boys, Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers, Dorpsraad Oostelbeers en de gemeente Oirschot een intentieovereenkomst voor de totstandkoming van een integraal kindcentrum binnen een termijn van vijf tot acht jaar. lees verder »