Kennismaking en aanmelding bij de Beerze

Zo kom je bij ons op school

Wanneer uw kind vier jaar is mag het naar school. Daarvoor moet u uw kind van tevoren aanmelden bij de school van uw keuze. Op deze website en via een advertentie in het plaatselijke weekblad wordt aangegeven wanneer de inschrijving van nieuwe leerlingen voor onze school plaatsvindt. Wordt uw kind pas later in het jaar vier en gaat het nog niet meteen na de schoolvakantie naar school? Ook dan is het noodzakelijk dat u uw kind alvast inschrijft.

Een aanmelding voor de Beerze

Basisschool de Beerze is een school met twee locaties. U meldt uw kind niet aan voor één van de locaties, maar voor basisschool de Beerze in het algemeen. Wel kunt u uw voorkeur voor één van de twee locatie opgeven. Garanties voor een plaatsing van de leerling op die locatie kunnen we niet geven, maar we houden er wel altijd rekening mee.

Kennismaken

Wanneer uw kind drie jaar en tien maanden is, mag het alvast komen wennen op onze school. Hier kunnen we maximaal vijf dagen voor inplannen. Wordt hij of zij vier jaar, dan mag het echt naar school. Bij de inschrijving hebben we de eerste schooldag samen vastgesteld.

Komt uw kind aan het begin van het schooljaar naar school, dan is er een kennismakingsmoment voor alle kinderen en ouders tegelijkertijd. De datum daarvoor vindt u in onze agenda

Stroomt uw kind gedurende het schooljaar in? Dan houden we een paar weken voor de eerste schooldag een kennismakingsmoment na schooltijd. De leerkracht nodigt u en uw kind hiervoor uit. Ook plant de leerkracht een mee-draaidag in de groep. Als u wilt kunt u, voorafgaand aan die mee-draaidag, een rondleiding krijgen op school.